Letní kurz angličtiny


Letní kurz na břehy řeky, potoka, rybníka i moře! Angličtina pro radost z učení a objevování.  Inspirovat se anglofonním pohledem na svět a tím, jak naši předci koukali na svět a jak ho oslavovali.

O ČEM TO BUDE?

Lekce angličtiny určené k samostudiu během letních dní. Osmi letními týdny července a sprna projdeme osmi různými tématy týkajících se léta a letních anglofonních slavností a tradic. Každý týden budeme zkoumat jeden tématický okruh, prohlubovat si slovní zásobu i pohled na svět, který se díky příběhům prožívání světa jiných kultur může stát kouzelnějším místem k bytí. Ke každému tématu najdete otázky k zamyšlení a možnost cvičit se v mluvení v rámci hlasových zpráv. 

JAK?

Jedná se o kurz pro samouky, tak abyste ho mohli mít během léta stále při sobě a nebyli vázáni časem. Celý kurz probíhá online. Na začátku každého týdne dostanete do vaší e-schránky balíček aktivit, jehož téma se bude vázat ke konkrétnímu letnímu týdnu a jeho tradicím, tak abyste mohli téma prožívat naplno a co nejvíce smysly. Po celou dobu kurzu pro vás bude k dispozici online skupina a moje podpora, pro sdílení vašich postřehů a otázek a také pro trénink mluvení skrze hlasové zprávy. 

KDY?

Začneme první týden v červenci. První úkoly najdete ve vaší schránce 3. července. 

PRO KOHO?

Pro přemýšlivé duše, pro které je studium anličtiny a zkoumání obecně malým svátek. Možnost ponořit se do objevování nových pohledů na věc skrze cizí jazyk.  Minimální úroveň pro příjemné projití kurzem je B1. Tento kurz není zaměřený na systematické procvičování gramaticky. Kurz nabízí bezpečný prostor autenticky sdílet své postřehy, vzájemně se obohacovat jazykově i osobnostně, rozšířit si slovní zásobu a pokoušet se cítit se zase o kousek víc sám sebou i v jiném, než mateřském jazycem.

ZA KOLIK?

Cena zahrnuje osm balíčků s osmi různými tématy, v každém balíčku čtení a cvičení týkající se aktuálních anglofonních tradic, tématický slovní okruh a rozšiřování slovní zásoby v rámci cvičení, otázky k zamyšlení a možnost sdílet váš pohled na svět v online skupině, případně přes hlasové zprávy přímo se mnou. U hlasových zpráv vám ráda nasdílím svou zpětnou vazbu a taky si s vámi ráda popovídám. 

Cena kurzu na léto je: 2900,-.