Anglické/francouzské dopisování si

ANGLIČTINA/FRANCOUZŠTINA NA DÁLKU

Rádi byste prožili letošní podzim hravě, více v přírodě a zároveň ve společnosti angličtiny? Máte chuť potkat se s podobně naladěnými lidmi a těšit se z intenzivního kontaktu s angličtinou? 

Pojďte oslavit krásu letošních podzimních dnů společně s ostatními milovníky tohoto barevného období a zároveň rozproudit svou angličtinu. 

Během deseti podzimních týdnů budeme v angličtině psát, přemýšlet, tvořit a hlavně komunikovat a sdílet své podzimní zážitky inspirované tématickými materiály o podzimních tradicích. Začínáme v týdnu od 11. září rozlučkou s létem a projdeme podzimem přes (nejen) anglofonní podzimní tradice až k předadventnímu období na konci listopadu.

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?

Jedná se o kombinovaný kurz samostatné práce a online sdílenÍ. 

Samostatná práce: Na začátku každého týdne dostanete tématický úkol v angličtině spojený s podzimními tradicemi. Úkoly budou vyžadovat vaši aktivitu během týdne a k jejich splnění budete potřebovat minimálně jednu hodinu vašeho času. Budete tvořit, zamýšlet se nad symbolikou podzimu, v přírodě i uvnitř sebe pozorovat, zkoušet typické podzimní recepty, hrát si s kaštany a jinými přírodními materiály, péct dušičkové koláčky i pálit podzimní ohýnky. Každé zpracované téma vám nabídne slovní zásobu spojenou s podzimními slavnostmi, kterou budete moct díky zážitkovým úkolům prožít na 'vlastní kůži'. Úkoly budou k dispozici online i v pdf verzi k tisknutí. 

Online sdíleníJednou za týden se můžeme sejít v online prostoru, kde budeme anglicky vzájemně sdílet výsledky své domácí práce ve formě povídání, popisu svých zážitků, pocitů, postřehů. Každému se dostane prostoru autenticky komunikovat a procvičit slovní zásobu načerpanou během domácí samostatné práce.  Kurz není zaměřen k systematickému studiu gramatiky. Jeho hlavním jazykovým cílem je posílení vašeho seběvědomí při mluvení anglicky, vyjadřování vašich pocitů, myšlenek a zážitků. 

Pro účastníky kurzu je otevřená soukromá online skupina, ve které během týdne sdílíme své postřehy a vzájemně komunikujeme. 

CENA KURZU

Podzimní kurz nabízíme ve dvou variantách

1. varianta: 3900 Kč. Cena zahrnuje:

 • 10 tématických materiálů v angličtině s úkoly zaměřenými na oslavy podzimu
 • Slovní zásoba s 10 tématy k procvičení v internetové aplikaci Quizlet
 • 10 tématických večerů společného skupinového online sdílení, povídání si o (nejen) anglofonních podzimních tradicích
 • Možný přístup do soukromé online skupiny pro sdílení domácí práce

2. varianta: 1900 Kč. Cena zahrnuje:

 • 10 tématických materiálů v angličtině s úkoly zaměřenými na oslavy podzimu
 • Slovní zásoba s 10 tématy k procvičení v internetové aplikaci Quizlet
 • Možný přístup do soukromé online skupiny pro sdílení domácí práce

PRO KOHO JE KURZ URČEN

Kurz je určen pro milovníky podzimu, pro tvořivé duše s touhou oslavovat všední den, sdílet svou radost s ostatními, rozšiřovat svou anglickou slovní zásobu při autentické komunikaci a posilovat tak své sebevědomí vyjadřovat se v cizím jazyce bez ostychu. Je určen pro ty, kteří věří, že cizí jazyk se nejlépe učí skrze aktivity, které jsou zároveň i koníčkem. Minimální úroveň angličtiny pro účast v kurzu je mírně pokročilý (A2), tedy studenti, kteří v jednoduchosti dokáží popsat příběh z minulosti, své plány do budoucna, své pocity, bezprostřední okolí, přírodu a chtějí si tyto dovednosti upevnit a rozšířit slovní zásobu týkající se těchto témat. Pro odvážlivce kurz nabídne příležitosti vystoupit z komfortní zóny. 

CO VÁM KURZ PŘINESE

 • Seznámení se s podzimními anglofonními tradicemi a svátky
 • Deset témat, deset tématických materiálů v angličtině dostupných online, které vám zůstanou celoživotně
 • Rozšíření slovní zásoby o přírodě, aktivitách typických pro jednotlivá roční období, počasí, jídla, pocitů, lidských vlastností.
 • Deset skupinových online lekcí společného sdílení v angličtině se zaměřením na autentickou komunikaci
 • Bezpečný prostor komunikovat v cizím jazyce, přirozené využití jazyka pro sdílení svých zážitků, nápadů a zamyslění, autentická komunikace v angličtině s ostatními účastníky kurzu
 • Možnost přožít letošní podzim z pohledu (nejen) anglofonních zemí, zařadit nové zvyky, hry a radosti do všedního života podzimních dnů
 • Nový způsob osvojování si slovní zásoby skrze zážitky
 • Setkaní se s podobně naladěnými lidmi, možnost online sdílení v angličtině.